Toimetamine ja korrektuur on teenus, mis lihvib teksti selgeks, stiilseks ja korrektseks.
Toimetamine muudab teksti usaldusväärseks.

Toimetamine ja korrektuur

Eesti keeles loodud teksti toimetamine ja korrektuur

Toimetamine ja korrektuur on teenus, tänu millele võid avaldatava teksti kvaliteedis olla täiesti kindel.

Pärast toimetamist on teksti

 • stiil ja terminikasutus sihtrühmale omane,
 • liigendus loogiline ja õigekiri korrektne,
 • nimed ja faktid täpsed,
 • sõnastus ladus.

 

Tõlke toimetamine ja korrektuur

Tõlke toimetamine ja korrektuur annab sulle lisaks turvalise teadmise, et lõppteksti sisu vastab lähtetekstile ning on samas vaba võõrkeele mõjutustest.

Tekstitoimetuselt saad tellida inglise ja vene keelest eesti keelde tõlgitud teksti toimetamise.

Telli toimetamine ja korrektuur
Loe lähemalt ka veebiteksti optimeerimise (SEO) kohta

Korrektuur

Veebilehele seatud või kavandiks küljendatud teksti võin enne avaldamist veel kord üle vaadata. Pärast sellist korduskorrektuuri saad olla kindel, et

 • küljendamise ja täiendamise käigus tekkinud poolitus-, trüki- ning õigekirjavead on parandatud;
 • teksti osad on alles ja omal kohal;
 • ka viimased parandused on kavandisse sisse viidud.

NB!

Tekstitoimetus pakub korrektuuriteenust koos toimetamisega. Seepärast saad alati tagasi teksti, mis on läbi käinud nii toimetaja kui ka korrektori hoolika pilgu alt (mis mahuvad küll ühtede prillide taha).

Võid jätta Tekstitoimetuse hooleks ka sisulise töö ja teksti optimeerimise.

Toimetamine ja korrektuur on keskendunud keelele ning stiilile

Toimetamine ja korrektuur on teenus, mille peaks tegema kogenud ning vastava haridusega keeletoimetaja. Rajaleidja portaal ütleb, et keeletoimetaja

 • teeb teksti ladusaks ja üheselt arusaadavaks;
 • sõnastab vajaduse korral laused ümber, et need vastaksid keelereeglitele ja oleksid stiililt ühtsed;
 • parandab sõnajärge ja -valikut (näiteks kui on eksitud sõnade tähendusega), õigekeelsus-, stiili- ja loogikavead;
 • kontrollib terminite õigsust ning ühtlustab oskussõnavara kasutamist.

Mõnikord toimetamisest ja korrektuurist ei piisa

Toimetamist ja korrektuuri tellides tasub niisiis meeles pidada, et tegemist on lihvimisteenusega, mille fookus on keelel, vormil ning stiilil.

Enne toimetamise ja korrektuuri tellimist on tarvis veenduda, et konkreetse teksti puhul on juba

 • eesmärgist ja persona’st lähtuv sisu ja sõnumi ülesehitus lõpuni läbi töötatud ning
 • SEO viimase võimaluseni timmitud.

Kui need kaks ülesannet on veel täitmata, siis võid toimetamise ja korrektuuri asemel valida hoopis teksti koostamise ja/või kohandamise ning veebiteksti optimeerimise otsingumootorile ehk SEO.

Mõlemad teenused sisaldavad loomulikult ka toimetamist ja korrektuuri.