Teksti koostamine ja/või kohandamine
Saad toimiva tervikteksti. Kasutan teksti koostamisel ja/või kohandamisel mis tahes mahus ning stiilis algmaterjale.

Teksti koostamine ja/või kohandamine

Teksti koostamine ja/või kohandamine ehk terviklik sisutoimetamine on teenus, mida kasutades säästad tublisti enda tööaega.

Sageli on sul olemas idee või algmaterjal, mille põhjal peaks valmima

 • toimiv sisuturundusartikkel;
 • lahedalt loetav blogipostitus;
 • inimkeelne, kantseliidivaba eeskiri, mida klient tahaks jälgida ning järgida;
 • terviklik ja põnev uudiskiri või
 • mõni muu tekst, mis aitaks võita ja hoida sihtrühma tähelepanu.

Aega selle teksti lõplikuks koostamiseks ja veel vähem viimistlemiseks sul enamasti napib või pole üldse. Sel juhul võid teksti koostamise ja/või kohandamise usaldada Tekstitoimetusele.

Saadad mulle üksnes toormaterjali, st toimetamata tekstilõigud, ideed, lingid, märkused, graafikud vms.

Saad tähtajaks tagasi valmis loo, mis vastab kokkulepitud eesmärgile.

Kui tekstid pole sinu ala

Teksti koostamine ja/või kohandamine on teenus, mis tagab sulle

 • mugava lahenduse ja ajasäästu: teen sinu eest kogu tüütu tekstitöö ise ära;
 • kvaliteetse tulemuse: lähtun teksti kohandades-koostades sinu soovidest ning rakendan seejuures kogu oma haridus- ja kogemuspagasit.

Tulemus teenib eesmärki

Lubatud tähtajal saad tagasi hoolikalt koostatud ja/või kohandatud teksti, mis

 • vastab eesmärgile ja sihtrühma ootustele;
 • rõhutab sinu ettevõtte, toote või teenuse erilisust;
 • on mugavalt ja hästi liigendatud;
 • kõnetab klienti sobivas stiilis ja vormis;
 • vastab õigekirjareeglitele ning
 • on trükiveavaba.

Teeme koostööd

Teksti koostamisel ja kohandamisel suhtlen hea meelega nii sinu ettevõtte töötajate kui ka võimalike alltöövõtjatega. Suurema projekti puhul võin Tallinna piires tulla kontorisse kohale, et kohtuda kõigi asjaosalistega silmast silma.

Näiteid, mille puhul teksti koostamise ja/või kohandamise teenus tagab suurepärase tulemuse

Näide 1.

Tüüpleping, üldtingimused, eeskiri või muu normdokument

Teksti kohandamise põhivõtted

 • Asendan kantseliidi ning kulunud või ebaselged väljendid täpse ning asjakohase sõnastusega.
 • Vajaduse korral kärbin teksti või kirjutan seda juurde.
 • Muudan teksti ülesehituse ja liigenduse ülevaatlikuks.
 • Asendan normdokumendi korraldava-käskiva stiili sõbraliku stiiliga.
 • Pärast kohandamist teen tekstile hoolika keeletoimetuse ja korrektuuri.

Tulemus

 • Kliendil on lihtne kirjutatut lugeda ja mõista.
 • Tekst toetab ettevõtte inimlikku kuvandit.
 • Klient järgib normdokumenti parema meelega.

Näide 2.

Uudiskiri

Teksti koostamise ja kohandamise põhivõtted

 • Kohandan (eri töötajate) algtekstid ühtsesse ja selgesse stiili, mis arvestab sihtrühmaga.
 • Kõrvaldan uudiskirja sisust kordused, tarbetud märkused ja vasturääkivused.
 • Kirjutan vajalikud lisalõigud või -lood, mis seovad uudiskirja tervikuks.
 • Koostan pildiallkirjad ja leian lõigud, mis sobivad esiletõstuks.
 • Tõlgin võõrkeelsed lood eesti keelde ja sobitan sihtrühma konteksti.
 • Pärast kohandamist teen tekstile hoolika keeletoimetuse ja korrektuuri.

Tulemus

 • Kõik lood on sisukad ja ühtlaselt heal tasemel.
 • Uudiskirja stiil vastab ettevõtte ühtsele tekstikasutuse tavale.
 • Uudiskiri moodustab terviku.
 • Tekst on heas keeles ja veatu.

Näide 3.

Sisuturundusartikkel

Teksti koostamise ja kohandamise põhivõtted

 • Kohandan loo ülesehitust, liigendust ja stiili, lähtudes seatud eesmärgist ning sihtrühmast.
 • Leian tekstist need kohad, mis vajavad n-ö tavainimesele selgitamist. Kirjutan selgitavad lisalõigud.
 • Kui näiteks ajakiri esitab artiklile kindlad erinõuded (teksti ülesehitus, maht, pildiallkirjad, esiletõstud, toote mainimine jne), siis viin loo nende nõuetega vastavusse.
 • Pärast kohandamist teen tekstile hoolika keeletoimetuse ja korrektuuri.

Tulemus

 • Lugu on ülevaatlik ja kõnetab sihtrühma.
 • Artikkel vastab konkreetse meediaväljaande nõuetele.
 • Tekst on heas keeles ja veatu.