korrektuur: 10 toimivat soovitust

Korrektuur: kümme toimivat soovitust

korrektuur: kümme toimivat soovitust

korrektuur: 10 toimivat soovitust

Sõnad „korrektuur“ ja „toimetamine“ on paljude silmis sünonüümid. Tegelikult algab õige korrektuur alles pärast toimetamist ehk siis, kui ühe lõigu kohta on üksnes paar väikest parandust. Enne seda oled oma teksti toimetamise käigus juba vähemalt kaks-kolm korda läbi lugenud, sõnastuse täiuslikuks lihvinud, nimed usaldusväärsest allikast üle kontrollinud, teksti selgelt liigendanud jne.

Seega on korrektuur viimane osa teksti kirjutamise ja viimistlemise pikast protsessist.

Kui pead ise loo kirjutama, toimetama ja lõpuks ka korrektuuri lugema, tuleks enne iga järgmist etappi varuda aega (vähemalt üks ööpäev), et tekst vahepeal ununeks: ühe soojaga kirjutades, toimetades ja korrektuuri lugedes ei pruugi Sa kõiki vigu märgata.

KÜMME SOOVITUST KORREKTUURI LUGEJALE

  1. Enne teksti lõplikku viimistlemist viska tekst vähemalt 24 tunniks peast.
  2. Pane tekst korrektuuri ajaks mõnda selgesse fonti. Minu lemmik on näiteks Calibri.
  3. Aktiveeri varjatud sümbolite kuvamine, et märkaksid liigseid tühikuid ja tabulatsioone.
  4. Loe korrektuuri häälega.
  5. Esimene kord loe teksti arvutis ja paranda kõik silma hakanud vead.
  6. Teine korrektuuriring tee väljatrükil.
  7. Hoia tekstis järge valge puhta paberiga, nihutades seda rida-realt allapoole: nii ei jää ükski tähemärk kahe silma vahele.
  8. Märgi parandused paberile tugevat tooni peene pliiatsiga (nt roheline või punane) ja tee parandatud rea ette linnuke. Read, kus pead midagi veel täpsustama (nt kas koma ikka on vaja), tähista küsimärgiga.
  9. Pärast küsimärgistatud kohtade kontrollimist vii parandused sisse. Hoia jälle valge paberiga järge, et märkaksid kõiki parandusi.
  10. Lõpuks loe tekst veel kord arvutis üle.

Täpset silma!

PS. Kui aega napib, võid toimetamist ja korrektuuri vajava teksti saata aadressile jaana@tekstitoimetus.ee.

Tean, et paljud toimetajad ja korrektorid pakuvad korrektuuri ka eraldi teenusena, st ilma toimetamiseta. Minult saad igal juhul tervikliku toimetamise, mille tulemuseks on sobivas, ladusas ja veatus vormis tekst. Eraldi korrektuuri ehk üksnes näpu- ja õigekirjavigade parandamist pakun juhul, kui olen kirjutise ise toimetanud ning pärast seda on teksti kujundatud ja/või vähesel määral täiendatud.