Keeletoimetamise kolm tööriista

Kolm asendamatut keeletoimetamise tööriista, mida vajad igas ametis

Kolm asendamatut keeletoimetamise tööriista, mida vajad igas ametis

Keeletoimetamise kolm tööriista

Keeletoimetamine on faas, mille peaks läbima iga kirjutis. Olenemata ametikohast tuleb tõenäoliselt sinulgi vähem või rohkem tekste luua. Keeletoimetamiseks on aega pahatihti napilt, aga tulemus võiks sellegipoolest olla vähemasti suurepärane J

Seepärast panin siia kirja kolm ülikasulikku keeletoimetamise tööriista, millest on kindlasti palju kasu igal eestikeelsete tekstide kirjutajal. 

Keeletoimetamise tööriist nr 1: ühispäring e-keelenõust

Minu viimaste aastate absoluutne lemmik on olnud Eesti Keele Instituudi e-keelenõu leht. Selle portaali võlu seisneb asjaolus, et sa leiad kõik ühe sõna kohta käivad viited korraga.

  • Vasakul lehepoolel kuvatakse kirjed sõnastikes, kus vastav sõna on sees (õigekeelsussõnaraamat, eesti keele seletav sõnaraamat, sünonüümisõnastik jne).
  • Paremal poolel on aga nõuanded, mis sisalduvad näiteks ametniku soovitussõnastikus, keelenõuvakas ja eesti keele käsiraamatus.

Sisestades sinna lehele näiteks kõigi keeletoimetajate vaenlase ja kantseliidikasutajate lemmiksõna „poolt“, saan vasteks alljärgneva tulemuse.

Keeletoimetamine: tööriist nr 1

Allikas: kn.eki.ee

KEELETOIMETAMISE TÖÖRIIST NR 2: oskussõnavara estermist

Tõlkides ja tõlkeid toimetades kasutan kõige enam Estermi ehk Eesti Keele Instituudi mitmekeelset terminibaasi. Eriti mugavaks teeb sealse lehe võimalus otsida n-ö hägusalt. Potentsiaalseid vasteid leiad juba siis, kui sisestad mingis pikemas fraasis sisalduva ühe sõna. Suur abi on ka sellest, et ära on märgitud eelistermin ja allikaviide.

Keeletoimetamise tööriist nr 2

Allikas: http://termin.eki.ee/esterm/

KEELETOIMETAMISE TÖÖRIIST NR 3: tähelepanelik õigekirjakorrektor

Isegi kui olen kirjutatu enam-vähem sada korda läbi lugenud, lasen selle enne avaldamist või kliendile saatmist ikka Filosofti eesti keele spelleri tööaknast läbi.

Loomulikult ei leia sealne õigekirjakorrektor üles vale kirjavahemärki või kohmakat lauset, kuid elementaarseid trükivigu tuvastab ta üsna hästi. Palju kasu on sellest ka nendel eesti tekstide autoritel, kelle emakeeleks ei ole eesti keel.

Allikas: http://www.filosoft.ee/html_speller_et/

Loodan, et leidsid siit keeletoimetamiseks mõne vajaliku vahendi

Kasulikke keeletoimetamise tööriistu on muidugi veel, aga need kolm kerkisid esimesena mõttesse.

Kui vajad keeletoimetamisel asjatundlikku abi, siis võta minuga kindlasti ühendust.