Tõlkimine


Tõlkimine vene või inglise keelest eesti keelde sisaldab ka põhjalikku toimetamist ja korrektuuri.

Tellides tõlke Tekstitoimetuselt, võid olla kindel, et

  • lõppteksti sisu vastab täpselt lähteteksti sõnumile;
  • terminivalik on tänu tõlkeprogrammile ja hoolikale toimetajale kõigi tekstide puhul ühtlane;
  • tõlke õigekiri on täiesti korrektne ja lauseehitus eesti keelele omane.

 → Postita palun tõlkimist vajav tekst aadressile jaana@tekstitoimetus.ee. Saad kohe pakkumise!

Tavalised Tekstitoimetuse tõlketööd on näiteks kasutusjuhendid, tootetutvustused, veebitekstid, uudiskirjad jms.