Tõlkimine

Tõlkimine vene või inglise keelest eesti keelde sisaldab ka põhjalikku toimetamist ja korrektuuri.

Tellides tõlke Tekstitoimetuselt, võid olla kindel, et

  • lõppteksti sisu vastab täpselt lähteteksti sõnumile;
  • terminivalik on tänu tõlkeprogrammile ja hoolikale toimetajale kõigi tekstide puhul ühtlane;
  • tõlke õigekiri on täiesti korrektne ja lauseehitus eesti keelele omane.

Tavalised Tekstitoimetuse tõlketööd on näiteks kasutusjuhendid, tootetutvustused, veebitekstid, uudiskirjad jms.

Telli täpne ja hea tõlge