Toimetamine ja korrektuur


Toimetamine ja korrektuur on teenus, tänu millele võid avaldatava teksti kvaliteedis olla täiesti kindel.

Pärast toimetamist on teksti

  • stiil ja terminikasutus sihtrühmale omane,
  • liigendus loogiline ja õigekiri korrektne,
  • nimed ja faktid täpsed,
  • sõnastus ladus.

Tõlke toimetamine ja korrektuur annab Sulle lisaks turvalise teadmise, et lõppteksti sisu vastab lähtetekstile ning on samas vaba võõrkeele mõjutustest.

Postita palun toimetamist ja korrektuuri vajav tekst aadressile jaana@tekstitoimetus.ee. Saad kohe pakkumise!

Veebilehele seatud või kavandiks küljendatud teksti võin enne avaldamist veel kord üle vaadata. Pärast sellist korduskorrektuuri saad olla kindel, et

  • küljendamise ja täiendamise käigus tekkinud poolitus-, trüki- ning õigekirjavead on parandatud;
  • teksti osad on alles ja omal kohal;
  • ka viimased parandused on kavandisse sisse viidud.

NB! Erinevalt paljudest teistest tegijatest pakub Tekstitoimetus korrektuuriteenust üksnes koos toimetamisega. Kogenud toimetajana tean päris kindlalt, et ühes algtekstis võivad sõbralikult kõrvuti seista pelgalt korrektuuri vajavad laused ja lõigud, mida tuleb põhjalikumalt toimetada.

Seepärast saad alati tagasi teksti, mis on läbi käinud nii toimetaja kui ka korrektori hoolika pilgu alt (mis enamasti mahuvad küll ühtede prillide taha).