Toimetaja


Erialased teadmised

1996. aastal lõpetasin Tallinna Pedagoogikaülikooli ning minust sai diplomeeritud keeletoimetaja ja eesti filoloog. Aastatel 2008 ja 2009 täiendasin tehnilise teksti ning õigusteksti tõlkimise ja toimetamise oskusi Tallinna Ülikoolis, õppides avatud ülikooli kaudu kirjaliku tõlke magistriõppekava aineid.

Viimastel aastatel olen mitmesugustel koolitustel ja ka iseseisvalt täiendanud oma teadmisi internetiturunduse valdkonnas. Erilist huvi tunnen veebitekstide optimeerimise (SEO) vastu.

Töökogemus

Reklaami-, info- ja äritekste olen kirjutanud ning toimetanud 1996. aastast alates. Pikaajaline toimetajatöö – varem reklaamiagentuuris ja tõlkebüroos, nüüd Tekstitoimetuses – on õpetanud mind arvestama nii lõpptarbija kui ka turundusjuhi, AD, projektijuhi ja veebimeistri soovidega. Olen toimetanud panganduse, õiguse, meditsiini, ehituse, metsanduse, turunduse originaal- ja tõlketekste ning koostanud-kirjutanud reklaame, veebilehetekste, pöördumisi ja teabematerjale.

Toimetamise põhimõtted ja võtted

Stiili ja sõnavara toimetamisel lähtun sihtrühmast ning kanalist, kus tekst avaldatakse. Mul on hea ülevaade nii veebi- kui ka trükiteksti ettevalmistamise ja toimetamise eripäradest. Keelelisel toimetamisel tuginen õigekirjareeglitele, kvaliteetsetele terminiallikatele ning värsketele keelenõuande soovitustele. Vilunud korrektorina suudan tekstist üles leida ka liigse tühiku või vale pikkusega kriipsu.

Toimetamise käigus tehtud muudatusi näeb tellija tekstitöötlusfaili jälitustest, lõppkorrektuuri parandusi PDF-ile tehtud märkustest. Mahukama teksti korrektuuri saan teha tellija kontoris. Tõlketekstide ühtlase kvaliteedi tagan Tradose tõlketarkvara abil.

 

Jaana Viires, Tekstitoimetuse juhataja, tõlkija, toimetaja ja tekstikirjutaja

jaana@tekstitoimetus.ee